• kartonova-krabica

  obaly

  Obalom je výrobok , ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch.

 • televizor

  elektrozariadenia

  Elektroodpad sú elektrozariadenia vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

 • pucle

  DOPLNKOVÉ SLUŽBY

  Sprostredkovanie nákupu/ predaja druhotných surovín (ktoré sú odpadmi) a zberu- zhodnotenia elektroodpadov pre klientov.